Sobre nosotros

Jazyková škola Excalibur Lingua, bola založená v roku 2010.. Ako lektor v jednej z prvých jazykových škol v Bratislave som si uvedomil, že vyučovať sa dá lepšie, zábavnejšie a lacnejšie. Z vtedy dostupných možných metód výučby však nebol vyhovujúci ani jeden, preto som sa rozhodol pustiť sa do vytvárania niečoho úplne nového a tu vznikla metóda, alebo skôr systém výučby EXLI. Naším prvým domovom bola stará, nie veľmi atraktívna administratívno-školská budova na Ivanskej ceste a školu sme viedli pod menom Excalibur English asi pol roka. Naozajstnú podobu začala škola naberať až keď sme sa presťahovali na Miletičovu 1. V skupinkách sme celých 10 rokov zdokonalovali výučbu, a posledný rok trénovali konverzáciu na sparingových konverzačkách pri vlastnom bare a niekedy aj potancovali. Po vypuknutí pandémie sme boli nútení náš priestor zrušiť a začali sme sa venovať výučbe onine. Lektormi v našej jazykovej škole sú prevažne mladí ľudia vo veku od 22 do 35 rokov a je u nás pravidlo udržiavať rodinnú atmosféru. Tykáme si, poznáme sa, na hodinách sa radi zasmejeme a porozprávame. Veľa žiakov k nám chodí roky, nie len kvôli angličtine ale aj preto, že sa u nás cítia dobre.