Lecciones en línea

Los clases se dan en línea por plataforma Google Hangouts. Después de acordar una fecha, le enviaremos un enlace al que puede conectarse por teléfono móvil, computadora portátil o tableta. Recomendamos usar auriculares para recibir comentarios. Hace una hora, una conexión contigo probamos. Na lekcie sa dá pripájať buď v skupine alebo individuálne nasledovne:

Membresía de dos meses
€80 /2 meses
1x do týždňa 60 minút
25% de descuento por 1 hora individual por semana
Pequeño grupo de 3-4 personas
 
Lecciones individuales
20 € / 60 minutos
intensidad flexible
zdarma vstup na konverzačné sparringy
un mayor enfoque del vocabulario en las necesidades individuales
ritmo del curso ajustado
Lección de muestra
Gratis
Únase a la lección de forma gratuita y pruebe si nuestro sistema se adapta a usted.
Complete el formulario de solicitud y escriba,
que está interesado en una lección de demostración
 

V skupinkách býva más diversiónconocerás gente nueva extra slovná zásoba býva bohatšia. Okrem zlepšovania sa v jazyku je to super nástroj na socializáciu a nižšia cena je tiež výhoda. Oproti individuálnej výučbe musí žiak pracovať na sebe zodpovednejšie, robiť si pravidelne domácu úlohu aby nezačal zaostávať za spolužiakmi. Individuálna výučba je 100 percentne flexibilná a lektor sa upne čisto na špecifické nedostatky a potreby žiaka a aj na konverzáciu má žiak vačší priestor. Ak to čas dovoľuje, najlepšia je kombinácia týchto dvoch, a teda pravidelná účasť v skupine a minimálne 1x za mesiac individuálna hodina. Každý náš člen /platiaci si skupinový kurz/ má zľavu 25% na individuálne hodiny.

4-členná skupina

Individuál/FtF